Overige activiteiten

Bidstonden

Het afgelopen jaar zijn ook weer op geregelde tijden de bidstonden gehouden, op twee plaatsen: op dinsdagmorgen 10.00 uur ten huize van zr. Ina de Vries in Dokkum en op vrijdagavond om 19.30 uur in de Loods bij de kerk in Kollumerzwaag.

We weten en geloven dat bidden belangrijk is. Bidden is als nietig schepsel in contact treden met God, de Schepper van hemel en aarde. Maar een mens kan alleen maar met God in contact komen door te erkennen dat hij een zondaar is, die zich moet bekeren. Het eerste gebed van een mens moet dan ook luiden: ‘O, God wees mij, de zondaar, genadig’ (Lukas 18:13). Als iemand dat met een oprecht, berouwvol hart bidt, dan vergeeft God zo iemand zijn zonden en neemt hem aan als zijn kind. Voor zo iemand is bidden als kind in contact treden met je hemelse Vader.

Gebed heeft dus alles te maken heeft met een bepaalde relatie. Het is een vertrouwelijk omgaan met God, die we onze Vader mogen noemen. Geweldig dat we zo’n omgang met God mogen hebben!

Twee broeders bidden bij de Klaagmuur

Koers

Dat is de naam van de groep voor (jonge) ouders van (jonge) kinderen. We praten met elkaar over de plaats van het geloof in de opvoeding van kinderen. Hoe doe je dat in de praktijk, wat kom je tegen? Behalve dat we ons wel en wee met elkaar delen en voor elkaar bidden, spreken we ook met elkaar over het geloof en hoe je daar binnen het gezin mee omgaat. En dan kom je als vanzelf ook terecht bij je eigen geloofsleven. Dat waren in het afgelopen seizoen bijzondere en open gesprekken.  We ontdekken steeds meer dat praten over de geloofsopvoeding van je kinderen, begint bij het nadenken en het praten over je eigen geloof. Vragen die kinderen stellen laten je nadenken over je eigen geloof en houden je daarmee op Koers. Zo kunnen kinderen ook voor ouders een kompas zijn.

Het seizoen werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue, met alle deelnemende gezinnen. We komen elke derde zondag van de maand om half acht bij elkaar, wisselend bij iemand van ons thuis.

Friese skûtsjes op koers

Het Roefke

De roef is de verblijfsruimte, de woonkamer, het onderkomen voor de schipper en zijn gezin op een schip. Binnen de Thuishaven wil “’t Roefke” ook die functie van huiskamer gaan vervullen.

Gewoon een gezellige ontmoetingsplaats, waar je even binnen kunt lopen voor een kop koffie of thee, voor een praatje, een goed gesprek, een spelletje, of gewoon voor de gezelligheid.

Zo hopen we dat ’t Roefke in de loop van de tijd een huiskamer wordt, niet alleen voor mensen van de Thuishaven, maar ook voor de mensen in de buurt.

Elke derde donderdag van de maand verandert de Loods in ’t Roefke en is het Roefke open van 14.00 uur – 16.00 uur.