ANBI

De Unie - ABC

De Unie – ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) gekregen.
Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie – ABC  behoren zijn aangewezen als ANBI.
Voor ANBI’s gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Vanwege de ANBI-status moeten alle bij de Unie – ABC aangesloten plaatselijke gemeenten gegevens bekend maken op hun website.

Fiscaal nummer

Het RSIN/fiscaal nummer van de gemeente is 002627218

Activiteiten van de gemeente

Samenvatting van activiteiten, beschreven in het Jaarverslag over 2021.

Diensten

Ook het jaar 2021 was een vreemd jaar door Corona. Wel hebben we de bijzondere dienst van 19 september mogen beleven, waarin een zuster gedoopt werd en een broeder als vriend aan de gemeente werd toegevoegd. Ook hebben we dit jaar een herdenkingsdienst mogen beleven. Omdat dit in 2020 niet mogelijk was door alle maatregelen, hebben we dit jaar ook de leden herdacht die in 2020 door onze Heer en Heiland waren thuisgehaald.

We hebben weer verschillende voorgangers in onze gemeente mogen verwelkomen, die de diensten begeleiden. Ook onze eigen broeder Jaap Dijkstra heeft verschillende diensten voor mogen gaan.

Ook is het bijzonder dat we zoveel muzikaal talent in onze gemeente hebben, waardoor elke zondag de samenkomst wordt begeleid door een samengesteld muziekgroepje.

Pastoraat

Het pastoraat was dit jaar in de handen van de raadsleden. De gemeente is in groepjes verdeeld, waar ieder raadslid contact onderhoudt met degene in hun groepje. Ook zijn we dit jaar gesteund door onze broeder Gerrit Lolkema, die een aantal van onze gemeenteleden heeft bezocht en heeft bijgestaan in het laatste stukje van hen leven. Wij zijn onze broeder Lolkema hier enorm dankbaar voor. Broeder Lolkema ging ook voor tijdens de herdenkingsdienst op 21 november.

Bijbelstudie

Door Corona konden de bijbelstudies helaas ook niet plaatsvinden. Een groot gemis! Gelukkig plaatst onze broeder Jaap Dijkstra de bijbelstudies nu op Youtube. Hiermee kunnen we het woord van God bestuderen, maar hopen we ook een grote groep te bereiken buiten onze gemeente! En dit heeft zijn vruchten ook al afgeworpen. Naast verschillende mails van bezoekers van de online bijbelstudie, hebben we ook verschillende giften mogen ontvangen! Hierdoor hebben we al vele Joden thuis kunnen laten brengen via de hulpactie Breng de Joden Thuis van Christenen voor Israël. Wat worden we gezegend door onze lieve Heer.

Jeugdwerk

Ook in 2021 is het team van jeugdleiders, bestaande uit broeder Jan van Hijum, broeder Jelmer Hiemstra, zuster Tjitske Hiemstra en zuster Baukje Medenblik, doorgegaan met de Learning Community van Navigators LEF. Gelukkig was het voor hen mogelijk om in 2021 weer twee trainingsevents bij te wonen. Het eerste weekend (derde event van de totale opleiding) vond plaats in juni en ging over het thema ´Gods missie´. De centrale vraag van dit weekend was: Hoe wordt het jeugdwerk ‘goed nieuws’ voor jullie omgeving? Het tweede weekend (vierde en laatste event van de totale opleiding) vond plaats in november en ging over het thema ‘Beweging’. De centrale vraag van dat weekend was: Hoe creëer je blijvende impact in jullie omgeving? Het jeugdleidersteam is vol inspiratie, goede moed en met hele concrete plannen weer naar huis gegaan. De training is nu afgerond, maar het contact met de trainers van LEF zal er blijven. Hoewel de coronacrisis het voor hen tot nu toe lastig maakte om de geleerde theorie in praktijk te brengen en de gemaakte plannen tot uitvoering te laten komen, hebben ze goede moed dat dat in de toekomst wel gaat lukken. Ze zijn ervan overtuigd dat God een plan heeft met deze gemeente.

Onze zuster Albertje Wijnsma heeft dit jaar samen met zuster Trijntje Westra de zondagsschool verzorgd voor de kinderen. Zij hebben verschillende projecten met de kinderen gedaan. Met Pasen was er een heerlijk paasontbijt voor de kinderen en voor de volwassenen die aanwezig waren om ervoor te zorgen dat de streaming door kon gaan, waren er mooie zelfgemaakte bakjes met heerlijke paaseieren. Een project over de ark van Noach en zo nog veel meer! Ook hebben ze met kerst bij alle kinderen een kersttasje gebracht met een ontbijt en ook hebben ze voor de deur kerstliedjes gezongen. Wat fijn dat onze zusters dit zo mooi op hebben gepakt.

 
 
 
 
 
Vrouwenwerk

In het jaar 2021 konden de geregelde bijeenkomsten en vieringen van de zusters van de gemeente – Vrouwencontact – door de corona maatregelen niet doorgaan. We hopen dat de zusters hun activiteiten in 2022 weer kunnen opstarten.

Projecten

Dit jaar was het voor de Roemenië-werkgroep vanwege Corona wederom niet mogelijk om naar Roemenië af te reizen. Wel is er steeds contact onderhouden met de voorganger van de baptistengemeente, Rudi. Hij is samen met zijn vrouw erg actief in de moederkerk in San Georgiu de Padure en ook bij de zigeuners in het dorpje Calimanesti. Zo hebben ze in de moederkerk een wekelijkse club op kunnen zetten, één groep voor kinderen en één groep voor jongeren. Dit is gericht op de kinderen en jongeren van het dorp, deze kinderen zijn van buiten de gemeente. Op initiatief van Rudi zijn vrouw is er een vrouwengroep opgestart die maandelijks plaatsvindt, waar veelal de moeders van de zojuist genoemde kinderen komen. Ook het werk van Rudi bij de zigeuners in Calimanesti draagt vrucht, op dit moment zijn er vier zigeuners die erover nadenken om gedoopt te worden! Rudi leidt daar twee keer per week een dienst.

Voor de werkgroep was er wat betreft het organiseren van acties ook weinig mogelijk in 2021. Wel is de oliebollenactie doorgegaan, die ongeveer €500,- heeft opgebracht. De kerk in Noardburgum heeft een piano beschikbaar gesteld voor de kerk in San Georgiu de Padure, omdat de piano daar niet goed meer werkt. De werkgroep is bezig hier vervoer voor te regelen. Om toch de verbinding met elkaar te behouden heeft de werkgroep in de zomer een weekend met elkaar gekampeerd op camping Slachtehiem te Lollum.

Overige activiteiten

Kerkbios en spelletjesavond

Helaas hebben er weinig activiteiten plaats kunnen vinden door Corona. We hopen dat er in 2022 weer meer mogelijk zal zijn!

Onze zuster Baukje Medenblik organiseerde Kerkbios en ook een spelletjesavond in de Thuishaven. De ene maand wordt er op een avond een film vertoond, waar jong en oud van kunnen genieten, de volgende maand is er een avond met spelletjes en gezelligheid, ook voor jong en oud (en alles wat daar tussenin zit). We bidden dat we ook deze gezellige avonden binnenkort weer kunnen organiseren. Gelukkig heeft onze zuster Baukje Medenblik in 2021 2x een gezellige avond kunnen organiseren.

Nieuwsbrief

In het jaar 2021 zijn we doorgegaan met het verspreiden van de nieuwsbrief. Dit initiatief is in 2020 gestart vanwege de corona. Maar ook dit jaar hebben we in principe iedere maand een nieuwbrief mogen verspreiden.

Tenslotte

Het jaar 2021 heeft ons als gemeente ook weer voor verschillende uitdagingen gezet. Mede door de steeds veranderende maatregelen rondom corona, moesten er keuzes worden gemaakt over de invulling van de diensten. Ondanks alles mogen we weer terugkijken op een mooi jaar. De leuke spelletjes op de gemeente app die ervoor zorgden dat we met elkaar verbonden bleven. Maar ook het lief en leed wat werd gedeeld op de app. We bidden dat we in 2022 weer vaker bij elkaar mogen komen als gemeente. Dat we elkaar mogen ontmoeten in alle vrijheid. We zijn dankbaar voor de streaming waardoor een ieder de dienst mee kan beleven, dankbaar voor de mooie Bijbelstudies die ook zoveel mensen buiten onze gemeente bereiken. God houdt ons in zijn hand, hij behoedt en zegent ons. Wat mogen we dankbaar zijn voor onze liefdevolle God. Op naar een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden en in volle vertrouwen op onze Heer!