ANBI

De Unie - ABC

De Unie – ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) gekregen.
Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie – ABC  behoren zijn aangewezen als ANBI.
Voor ANBI’s gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Vanwege de ANBI-status moeten alle bij de Unie – ABC aangesloten plaatselijke gemeenten gegevens bekend maken op hun website.

Fiscaal nummer

Het RSIN/fiscaal nummer van de gemeente is 002627218

Activiteiten van de gemeente

Samenvatting van activiteiten, beschreven in het Jaarverslag over 2023.

Diensten

Wat hebben we weer mooie diensten met elkaar mogen beleven in 2023. Met elkaar, als huisgezin van God, houden we de diensten draaiende. Degenen die de deurdienst verzorgen, zodat eenieder welkom wordt geheten in de dienst. Alle voorgangers die in de diensten voorgaan, de muzikale ondersteuning en ook de ondersteuning in de techniek. Hierdoor kunnen we de diensten live streamen en kunnen de trouwe kijkbuiskinderen de diensten ook meebeleven. Tijdens de dienst willen we ook een plek geven aan de kinderen in de gemeente. Dit brengt een hele organisatie met zich mee en voor het jaar 2024 hopen we meer leiders voor de zondagsschool te kunnen vinden.

Na de dienst mogen we altijd genieten van koffie en thee met wat lekkers erbij. Met elkaar kunnen praten en contact houden met elkaar is hierin zo belangrijk.

Pastoraat

Sinds maart 2023, is het pastorale werk in handen van onze broeder Piet Luhoff. Wekelijks brengt hij bezoeken aan de broeders en zusters in onze gemeente. Wat zijn we dankbaar voor onze broeder en het werk wat hij hierin doet. Het wordt gewaardeerd door een ieder die een bezoek krijgt van onze broeder. Heel belangrijk werk in de gemeente.

Bijbelstudie

In januari 2023 zijn we verdergegaan met onze studie van het boek Openbaring. We waren aangekomen bij de laatste drie hoofdstukken.

Voor een goed begrijpen van Openbaring 20, 21 en 22 hebben we intensief studie gemaakt van wat de Bijbel leert over de verschillende opstandingen en de verschillende oordelen. En over de vraag: wie bevolken de aarde tijdens het 1000-jarig Vrederijk? Deze hoofdstukken zijn zo rijk en diepgaand! In april hadden we een begin gemaakt met Openbaring 21.

Op woensdag 25 oktober 2023 zijn we begonnen met het nieuwe seizoen. 

Het is altijd bijzonder fijn om elkaar weer te begroeten. We waren met zo’n 30 mensen bij elkaar, terwijl er een flink aantal verhinderd was deze eerste keer!

Vanwege de ontwikkelingen in en rondom Israël hebben we een extra studie gehouden over Ezechiël 38 en 39. Op internet (YouTube) kom je veel opvattingen tegen over deze hoofdstukken, die vaak niet kloppen als we de Bijbel nauwkeurig bestuderen. Internet wemelt van dwaalleraren, veel mensen raken hierdoor de juiste weg kwijt.

Jeugdwerk

Aan het begin van het jaar zijn de tieners een aantal keren bij elkaar gekomen na de dienst. Er werd een spelletje gedaan en er was een gesprekje over een bepaald onderwerp. De tieners hebben een Bijbel gekregen van de kerk, de NBV21 vertaling. In de zomer is het seizoen afgesloten met een barbecue, dit was een geslaagde avond. Daarna zijn er geen activiteiten meer geweest vanuit team LEF, omdat er geen kinderen van 12+ meer aanwezig zijn in de diensten.

Zondagsschool

Het afgelopen jaar hebben we, als Huisgezin van God diensten gehad met de kinderen erbij in de dienst, die dan aan een aparte tafel zaten te kleuren.

We noemen dat een gezinsdienst en dan is er ook speciaal iets voor de kinderen. Dat zijn laagdrempelige diensten en uitermate geschikt om vrienden en buren te vragen om eens een kijkje bij ons te nemen in de kerk.

In het begin volgden we de methode Bible Basics, waarin heel leuke ideeën staan, maar de verhaalstijl vonden Wies en Wieke wat moeilijk voor onze leeftijdsgroep. Daarom zijn we overgestapt op de verhalen uit een bepaalde Kinderbijbel, die meer geschikt is voor hen.

 Met de Kerst heeft de zondagsschool een toneelstukje met liedjes opgevoerd en kregen de kinderen een tasje met een mooi boekje en fruit en snoep.

Bij de andere diensten werd er soms wel en soms niet iets getoond of verteld wat er die zondag gedaan was op de zondagsschool.

Ook is er met de kinderen en de hele gemeente een mooi schilderij gemaakt voor Dominique toen zij opgedragen werd in de kerk.

Het team is zich nu aan het beraden welke methode we volgend jaar willen volgen om onze kinderen zo goed mogelijk de verhalen te vertellen over onze Heer Jezus zodat ook zij later bewust kunnen kiezen voor Hem als hun Verlosser.

Crèche

Ook de kleine kinderen hebben een eigen plek tijdens de dienst in de crèche. 

 

 
 
Vrouwenwerk
 

25 januari 2023 hield Vrouwen Contact een open middag verzorgd door Douwe Douma, een bekende naam onder natuurliefhebbers.

Op 22 februari  2023 zou de Jaarvergadering met daarna Bingo gehouden worden. Dit is gewijzigd in:  een Etentje bij De Pleats in Burgum. Daarom werd op 22 maart 2023 na de Paaswijding  de uitgestelde Jaarvergadering gehouden.

Afspraken zijn gemaakt: Voortaan één keer in de maand een bijeenkomst en dit seizoen geen contributie. Zoveel mogelijk bij een van de leden thuis wegens het energieverbruik in de kerk.

Het seizoen 2022 / 2023 werd traditioneel afgesloten op 19 april 2023 met op Lauwersoog een visje eten (met aanhang).

Projecten

In het jaar 2022 brak helaas de oorlog uit in Oekraïne. Een heftige gebeurtenis, een gebeurtenis zo onnodig. We hebben allemaal broeders en zusters die in deze wrede werkelijkheid leven. Als gemeente hebben we een potje gemaakt, waarmee we onze broeder en zuster Vitaly en Nadia maandelijks kunnen ondersteunen. Met het geld wat wij naar hen overmaken, kunnen ze meerdere broeders en zusters helpen aan eten en drinken. Maar ook aan andere benodigdheden zoals bijvoorbeeld pampers voor de kinderen. Elke maand mogen wij een vaste bijdrage overmaken, waarmee we hen kunnen helpen als broeders en zusters in de Heer. Een lichtpuntje in deze duistere gebeurtenis. Ook in 2023 zijn we doorgegaan met de financiële ondersteuning van onze broeders en zusters in Oekraïne. We kregen zelfs een persoonlijk bericht van zuster Nadia, via een mooi filmpje waarin zij de gemeente bedankte voor de ondersteuning die wij hen als gemeente bieden.

Roemenië Project

Sinds 3 maart 2023 is de Roemenië werkgroep als Christelijke Stichting Misszió Románia bij de KVK ingeschreven. De Stichting heeft nu ook een eigen bankrekening: NL84 INGB 0106 7753 32. Giften aan de stichting zijn nog niet belasting aftrekbaar, omdat het bestuur nog bezig is met de aanvraag van de ANBI-status.

De groep is in 2023 twee keer naar Roemenië afgereisd, in april om het zomerkamp voor te bereiden en in augustus voor de uitvoering daarvan. Vanwege een tekort aan vrijwilligers waren het dit jaar drie kampdagen in Calimanesti, het dorpje waar de kinderen wonen. Het was een groot succes, elke dag waren er tussen de 30 en 50 kinderen aanwezig.

Dit jaar zijn er meerdere acties georganiseerd, waaronder een dropping met als start- en eindpunt ons kerkgebouw en een oliebollenactie. Met deze acties is veel geld opgehaald om de zomerkampen mogelijk te maken.

De stichting is dankbaar voor alle steun, betrokkenheid, giften en spontane acties vanuit de gemeenteleden van Baptistengemeente De Thuishaven.

Overige activiteiten

In het jaar 2023 hebben we als gemeente weer veel activiteiten met elkaar mogen beleven. Kerkbios en spelletjesavonden. Gezellige avonden met elkaar.

Ook de huiskringen kwamen weer eens per maand bij elkaar.  Het zijn avonden waarop we met elkaar over het woord van God kunnen spreken, maar ook om met elkaar te spreken over hoe we het geloof in ons dagelijks leven vorm geven. Welke vragen hebben wij en wat zegt de Bijbel hierover? 

Taakgroepen

Samen zijn we gemeente. Met elkaar dragen we zorg voor Gods huis. Hier komen vele taken bij kijken die ingevuld worden door verschillende broeders en zusters van de gemeente. Zo hebben we een schoonmaakploeg, die ervoor zorgt dat de kerk schoon gemaakt wordt. Zo kunnen we elke zondag met elkaar de dienst beleven en na de dienst koffiedrinken. Het klaarzetten van de zaal en het maken van de koffie en thee wordt ook door verschillende broeders en zusters gedaan. Dankbaar zijn we voor deze taak, want wat beleven we mooie momenten tijdens de dienst en na de dienst in de gesprekken met elkaar. De broeder of zuster die ons begroet wanneer we binnenkomen in de kerk. Een kort moment om elkaar te begroeten, maar zo waardevol.  Tijdens de dienst wordt er gezorgd voor mooie muziek, zodat we met elkaar God groot kunnen maken. Daarin kan de ondersteuning van de techniek natuurlijk niet missen. En ook de streaming is van toegevoegde waarde. Zeker voor de broeders en zusters die niet meer de mogelijkheid hebben om de diensten te bezoeken. Zo blijven we verbonden met elkaar.

De tuin en het gebouw worden goed onderhouden door de tuingroep. In de zomer wordt het gras elke week gemaaid, maar ook het schoonmaken van de buitenkant van het gebouw hoort erbij. Volgend jaar hopen we het lekkende dak te kunnen repareren.

In 2023 is er eens per twee maanden weer een nieuwsbrief opgemaakt. Ook hier zit veel werk in.

Zo zijn we met elkaar gemeente. Een ieder zijn taak, zodat we één zijn als lichaam van Christus. 

 

Tot Slot

We zijn God enorm dankbaar voor alle zegeningen die Hij ons ook dit jaar weer heeft gegeven. Zonder onze grote God zouden we niet een gemeente zijn. We mogen ook voor het nieuwe jaar weer vertrouwen op de goedheid van God. In Hem mogen we samen gemeente zijn!