Bijbelstudie

De Bijbelstudie-avonden worden in de winterperiode gehouden, in de maanden oktober tot en met april. Jaap Dijkstra heeft de leiding.

We beginnen zo’n avond om 19.30 uur met koffie of thee. Na een welkomstwoord zingen we een lied en vragen de Heer om een zegen. Om ongeveer 20.30 uur is er een kleine pauze met weer koffie, thee en een kleine tractatie (waar bij toerbeurt voor wordt gezorgd) en dan eindigen we om 21.30 uur met een lied en dankgebed.

Er is een trouwe, grote groep van zo’n 40 deelnemers en regelmatig komen er nieuwe belangstellenden bij, ook van buiten de gemeente.

Op de startavond, in oktober, en de slotavond, in april, genieten we met elkaar van een heerlijke maaltijd.

Iedere avond is overigens, behalve leerzaam, ook altijd gezellig! De betrokkenheid van alle deelnemers is altijd heel groot, vragen worden gesteld, aanvullende informatie wordt gegeven; het is altijd een heel mooi interactief gebeuren.

Er gaat een collectebusje rond en de opbrengst is bestemd voor het project ”Breng de Joden Thuis” van Christenen voor Israël. We hebben zo al heel veel voornamelijk Russische en Oekraïense Joden geholpen om naar Israël te emigreren.

Het lezen en overdenken van Gods Woord is uiteraard de belangrijkste activiteit van de avond. Daarnaast wordt ook lief en leed met elkaar gedeeld en wordt voor elkaar gebeden. Dat zijn ook kostbare momenten op deze avonden.

Het onderwerp van de studie is momenteel het boek Openbaring. Hoofdstuk voor hoofdstuk wordt besproken.

Wat ons steeds weer verbaast is de actualiteit van dit Bijbelboek. Aan het begin van iedere avond kijken we ook altijd naar het wereldgebeuren in het licht van de Bijbelse profetieën.

Heeft u belangstelling?

Wilt u graag meer weten van de Bijbel? Zit u met vragen zoals: waar gaat het met de wereld naar toe? Wat gaat er met de Gemeente gebeuren? En met Israël? We onderzoeken op deze avonden wat de Bijbel, het Woord van God, hierover zegt.

Overweegt u om mee te doen met onze Bijbelstudie? Of hebt u vragen? U kunt dan even contact opnemen via e-mail: bijbelstudie@bgdethuishaven.nl

De link naar de hoofdstukken van Openbaring: