Huiskringen

Geloven doe je niet alleen …

Geloven doe je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig. Daarom organiseren wij huiskringen.

De huiskring heeft, naast de samenkomst op zondag, een belangrijke plaats in de Thuishaven. De huiskringen vormen eigenlijk de ruggengraat van de gemeente. Daar leer je nieuwe mensen kennen, duik je samen de Bijbel in en is er ruimte om door te vragen, om je kwetsbaar op te stellen en om zo samen de diepte in te gaan.

Een huiskring bestaat uit een groep van zes tot tien mensen die eens in de vier weken bij elkaar komt. De huiskring biedt een plaats om samen met anderen de Bijbel te lezen, te bidden, te praten over je geloof en de betekenis daarvan voor je persoonlijke leven en betrokken te zijn bij elkaar.

 

In het Nieuwe Testament speelde het leven van de gemeente zich voor een groot deel af in de huizen van de gemeenteleden (zie ook Handelingen 2: 41-46, Handelingen 18:7, 20:8, 20:20, Romeinen 16:5, 1 Korintiërs 16:19, Kolossenzen 4:15).

Samenkomsten aan huis worden weergegeven met het woord ‘ecclesia’, wat ‘gemeente’ betekent. Als leden van een gemeente samenkomen in één huis, zijn ze een deel van de universele Gemeente van Jezus Christus. In de huiskamer klopt het hart van de gemeente! Daarom hechten we er grote waarde aan dat iedereen zoveel mogelijk deel uit maakt van een huiskring.

In een kleine groep kun je veel beter elkaar bemoedigen, troosten en versterken. 

Wat zijn de gespreksonderwerpen op de huiskringen?

Dat hoeft niet overal gelijk te zijn. In de ene kring kunnen andere vragen en interesses leven dan in een andere. Een kring kan samen in gesprek gaan over bepaalde thema’s en eventueel materiaal delen met de andere kringen, maar die zijn vrij om hier gebruik van te maken.

Ook op welke avond de kringen samenkomen wordt niet centraal vastgesteld. Per kring worden de afspraken gemaakt over data en plaats.

De invulling van de kringavond zou als volgt kunnen:

Zingen, bidden en danken.

Lief en leed delen.

Een gesprek over de gemeente, de diensten, de activiteiten.

Een gesprek over een afgesproken onderwerp.

Elkaar opbouwen en bemoedigen.

Elkaar als dat mogelijk is concreet helpen.