Diensten
    

Diensten de komende maanden

De diensten op zondag beginnen om 10.00 uur

Diensten in november 2023

zondag 5 november – ds. Piet Passchier (H.A.)

zondag 12 november – br. Paul Rullmann

zondag 19 november – br. Piet Luhoff

zondag 26 november – ihw – dienst

Diensten in december 2023

zondag 3 december – br. Piet Luhoff 

zondag 10 december – br. Ludy Fabriek (H.A.)

zondag 17 december – br. Paul Rullmann

zondag 24 december – br. Piet Luhoff – Kerstdienst, aanvang 15.00 uur !

Zondag 31 december – ihw – dienst

Diensten in januari 2024

zondag 7 januari – ihw – dienst (H.A.)

zondag 14 januari – br. Piet Luhoff

zondag 21 januari – br. Paul Rullmann

zondag 28 januari – Gezinsdienst

 

Via deze link kunt u online onze diensten bijwonen:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2360-Baptistengemeente-de-Thuishaven

Voorgangers

De Thuishaven heeft niet een vaste voorganger. Diverse broeders, waaronder voorgangers van andere gemeenten, gaan voor in onze diensten.

We horen regelmatig van hen dat ze steeds weer met plezier naar de Thuishaven komen, omdat er zoveel hartelijkheid en spontaniteit is in de gemeente.

Pastoraat

De pastoraal werker van de gemeente is br. Piet Luhoff. Zijn taak is het verlenen van pastorale zorg binnen de gemeente, met het doel mensen bij te staan op de weg die God hen geeft te wandelen.

Daarnaast gaat br. Luhoff regelmatig voor in de diensten in de Thuishaven.

Beleving van de diensten

Onze diensten worden gekenmerkt door een ongedwongen sfeer. Letterlijk ongedwongen: niemand wordt gedwongen om zich op een bepaalde manier te uiten. Wie de handen wil heffen of gaan staan bij het zingen van een lied mag dat rustig doen, maar wie de dienst wat ingetogener beleeft en liever blijft zitten is daar vrij in.

Wij vinden dat dat een heel natuurlijk gebeuren moet zijn, deze beleving moet van binnenuit komen, anders is het geforceerd. Ieder mag zichzelf zijn.

 

Tijdens de diensten is er ruimte voor gebeden en getuigenissen, iemand kan gevraagd worden de Schriftlezing te doen of een gedicht te declameren. De liederen worden gekozen uit de Opwekkingsbundel of uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang. Hierdoor is er veel variatie: moderne liederen en meer traditionele liederen wisselen elkaar af.

Ook in de muzikale begeleiding van de diensten is veel variatie, omdat er in de gemeente veel muzikale talenten aanwezig zijn.

Bijzondere diensten

Allereerst willen we zeggen dat elke dienst bijzonder is. De Heer heeft namelijk beloofd: Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. (Mattheüs 18:20)

Het mooie is dat het dus niet van het aantal afhangt. Zit de kerk helemaal vol (wat we graag willen …) of zijn er maar weinig, de Heer is er bij! Dat maakt elke dienst tot een bijzondere gebeurtenis. Het is namelijk niet zomaar iemand, die in het midden is, het is de Schepper van alle dingen (Efeziërs 3:9, Hebreeën 1:2).

Toch dragen bepaalde diensten een bijzonder karakter. Dat geldt bijvoorbeeld voor de diensten op de christelijke feestdagen: Kerst, Pasen, Pinksteren.

De jongeren van de gemeente organiseren regelmatig jeugddiensten, onder het motto: U-turn. We zien daarvan hier een paar foto’s.