Diensten
    

Diensten de komende maanden

De diensten op zondag beginnen om 10.00 uur

Diensten in mei 2024

zondag 5 mei – ihw-dienst  (H.A.)

zondag 12 mei – br. Paul Rullmann

zondag 19 mei (Pinksteren) – br. Jaap Dijkstra

zondag 26 mei – br. Piet Luhoff

Diensten in juni 2024

zondag 2 juni – ihw-dienst  (H.A.)

zondag 9 juni – ds. Piet Passchier

zondag 16 juni – ds. Ludy Fabriek

zondag 23 juni – ds. Harold ten Cate

Diensten in juli 2024

zondag 7 juli – br. Paul Rullmann  (H.A.)

zondag 14 juli – br. Gjalt de Haan

zondag 21 juli – br. Theo Bergstra

zondag 28 juli – n.n.b.

Via deze link kunt u online onze diensten bijwonen en terugzien:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2360-Baptistengemeente-de-Thuishaven

Voorgangers

De Thuishaven heeft niet een vaste voorganger. Diverse broeders, waaronder voorgangers van andere gemeenten, gaan voor in onze diensten.

We horen regelmatig van hen dat ze steeds weer met plezier naar de Thuishaven komen, omdat er zoveel hartelijkheid en spontaniteit is in de gemeente.

Pastoraal werker

De Thuishaven heeft een pastoraal werker in de persoon van br. Piet Luhoff. 

Zijn taak is het verlenen van pastorale zorg binnen de gemeente, met het doel mensen bij te staan op de weg die God hen geeft te wandelen.

Daarnaast gaat br. Luhoff regelmatig voor in de diensten in de Thuishaven.

De diensten

Onze diensten worden gekenmerkt door een ongedwongen sfeer. Letterlijk ongedwongen: niemand wordt gedwongen om zich op een bepaalde manier te uiten. Wie de handen wil heffen of gaan staan bij het zingen van een lied mag dat rustig doen, maar wie de dienst wat ingetogener beleeft en liever blijft zitten is daar vrij in.

Wij vinden dat dat een heel natuurlijk gebeuren moet zijn, deze beleving moet van binnenuit komen, anders is het geforceerd. Ieder mag zichzelf zijn.

Bepaalde diensten hebben een bijzonder karakter. Dat geldt bijvoorbeeld voor de diensten op de christelijke feestdagen: Kerst, Pasen, Pinksteren. Maar ook de gezinsdiensten en de ihw-diensten zijn bijzonder.

Muziek tijdens de diensten

We zijn heel dankbaar dat we als kleine gemeente over zoveel muzikale talenten beschikken. op het gebied van zang en het bespelen van diverse instrumenten.

Onze band, genaamd Lighthouse, begeleidt regelmatig de diensten. Verder gebeurt dat heel gevarieerd door diverse kleinere formaties.

De liederen die we zingen hebben maar één doel: God verheerlijken, zijn Naam groot maken! Het gaat er dus niet in de eerste plaats om of wij er wat aan hebben, of wij een goed gevoel hebben bij het zingen. 

We zingen liederen uit de bundel Opwekking en uit de bundel voor de Baptistengemeenten “Liederen voor de gemeentezang”.

Wat zijn gezinsdiensten?

Zoals de naam het al zegt: in deze diensten proberen we echt tot uitdrukking te brengen dat we als gemeente een gezin vormen, het huisgezin van God. 

Dat betekent dat alle leeftijdsgroepen de hele dienst samen beleven en vorm geven. De kinderen blijven dus ook in de kerkzaal, waar ze kunnen genieten van een voor hen begrijpelijk verhaal of video, en van een poppenkast. Dit laatste is altijd een groot succes. Aan de kinderen wordt echt iets meegegeven wat belangrijk is.

De volwassenen bespreken in groepjes enkele vragen aan de hand van een of meer Bijbelteksten, die betrekking hebben op het thema van de dienst. En er is uiteraard ruimte voor gebeden en het zingen van mooie liederen.

In een jaar worden vier gezinsdiensten gepland.

Wat zijn ihw - diensten?

IHW is een afkorting van Ieder Heeft Wat. In 1 Korinthe 14:26 schrijft de apostel Paulus hier over. Belangrijk is dat er bij staat: Laat alles gebeuren tot opbouw.

In deze diensten is er ruimte voor gebeden en getuigenissen, iemand kan gevraagd worden de Schriftlezing te doen en er is  een korte overdenking. Liederen kunnen worden opgegeven.

Er is geen voorganger die de dienst leidt. We geven de leiding in handen van de Heer van de gemeente, die door de Heilige Geest ons ingeeft wat we mogen doen en zeggen. 

In 1 Korinthe 1:40 staat een belangrijk principe: Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren.

In principe is iedere eerste zondag van de maand een ihw-dienst, waarin we ook het Avondmaal met elkaar vieren.