Diensten
    

Diensten de komende maanden

De diensten op zondag beginnen om 10.00 uur

Diensten in januari 2023

zondag 1 januari – dienst met eigen invulling (H.A.)

zondag 8 januari – ds. Ludy Fabriek

zondag 15 januari – br. Klaas Remmerts

zondag 22 januari – ds. Wolter Greven

zondag 29 januari – ds. Wouter Bandstra

Diensten in februari 2023

zondag 5 februari – br. Piet Lühoff (H.A.)

zondag 12 februari – br. Paul Rullmann

zondag 19 februari – ?

zondag 26 februari – br. Klaas Remmerts

Diensten in maart 2023

zondag 5 maart – ds. Ludy Fabriek (H.A.)

zondag 12 maart – ds. Harold ten Cate

zondag 19 maart – br. Allart Dijkstra

zondag 26 maart – ds. Piet Passchier

Via deze link kunt u online onze diensten bijwonen:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2360-Baptistengemeente-de-Thuishaven

Voorgangers

De Thuishaven heeft niet een vaste voorganger. Diverse broeders, waaronder voorgangers van andere gemeenten, gaan voor in onze diensten.

We horen regelmatig van hen dat ze steeds weer met plezier naar de Thuishaven komen, omdat er zoveel hartelijkheid en spontaniteit is in de gemeente.

Pastoraat

Ter uitvoering van de pastorale taak worden vanuit de raad huisbezoeken gebracht bij leden en vrienden van de gemeente. De zieken worden bezocht, thuis en in het ziekenhuis. Daarbij kunnen eventueel oud-raadsleden worden ingeschakeld.

Voor bijzonder pastoraat worden professionele hulpverleners ingeschakeld.

Beleving van de diensten

Onze diensten worden gekenmerkt door een ongedwongen sfeer. Letterlijk ongedwongen: niemand wordt gedwongen om zich op een bepaalde manier te uiten. Wie de handen wil heffen of gaan staan bij het zingen van een lied mag dat rustig doen, maar wie de dienst wat ingetogener beleeft en liever blijft zitten is daar vrij in.

Wij vinden dat dat een heel natuurlijk gebeuren moet zijn, deze beleving moet van binnenuit komen, anders is het geforceerd. Ieder mag zichzelf zijn.

Tijdens de diensten is er ruimte voor gebeden en getuigenissen, iemand kan gevraagd worden de Schriftlezing te doen of een gedicht te declameren. De liederen worden gekozen uit de Opwekkingsbundel of uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang. Hierdoor is er veel variatie: moderne liederen en meer traditionele liederen wisselen elkaar af.

Ook in de muzikale begeleiding van de diensten is veel variatie, omdat er in de gemeente veel muzikale talenten aanwezig zijn.

Onze praiseband “Lighthouse”, bestaande uit een aantal muzikaal zeer begaafde jongeren uit de gemeente, begeleiden hier de dienst. Ook kunnen muziekgroepen van elders optreden in de diensten.

Bijzondere diensten

Allereerst willen we zeggen dat elke dienst bijzonder is. De Heer heeft namelijk beloofd: Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. (Mattheüs 18:20)

Het mooie is dat het dus niet van het aantal afhangt. Zit de kerk helemaal vol (wat we graag willen …) of zijn er maar weinig, de Heer is er bij! Dat maakt elke dienst tot een bijzondere gebeurtenis. Het is namelijk niet zomaar iemand, die in het midden is, het is de Schepper van alle dingen (Efeziërs 3:9, Hebreeën 1:2).

Toch dragen bepaalde diensten een bijzonder karakter. Dat geldt bijvoorbeeld voor de diensten op de christelijke feestdagen: Kerst, Pasen, Pinksteren.

De jongeren van de gemeente organiseren regelmatig jeugddiensten, onder het motto: U-turn. We zien daarvan hier een paar foto’s.