Jeugdwerk

De zondagsschool heeft de naam Het Kompas. Er wordt gewerkt met een heel mooi, levendig kinderprogramma, met o.a. proefjes, nieuwe thema’s met uitvergrote posters en liedjes. In iedere dienst is er een kindermoment.

De jeugd, de kinderen, de tieners, de jongvolwassenen zijn belangrijk in de Thuishaven. Ze zijn actief betrokken bij het gemeentewerk en worden ingeschakeld voor allerlei taken, ook in de diensten.

In de dienst is er aandacht voor de jongelui die dat jaar examen doen. Voor het begin van de examens wordt met hen gebeden, en na afloop gedankt!

De tieners komen geregeld tijdens de zondagsdienst bij elkaar om samen de Bijbel  te bestuderen.