Bidstond

Bidden is belangrijk

Op geregelde tijden worden de bidstonden gehouden.

We weten en geloven dat bidden belangrijk is. Bidden is als nietig schepsel in contact treden met God, de Schepper van hemel en aarde. Maar een mens kan alleen maar met God in contact komen door te erkennen dat hij een zondaar is, die zich moet bekeren. Het eerste gebed van een mens moet dan ook luiden: ‘O, God wees mij, zondaar, genadig’ (Lukas 18:13). Als iemand dat met een oprecht, berouwvol hart bidt, dan vergeeft God zo iemand zijn zonden en neemt hem aan als zijn kind. Voor zo iemand is bidden als kind in contact treden met je hemelse Vader.

Gebed heeft dus alles te maken met een bepaalde relatie. Het is een vertrouwelijk omgaan met God, die we onze Vader mogen noemen. Geweldig dat we zo’n omgang met God mogen hebben!

Twee broeders bidden bij de Klaagmuur in Jeruzalem